quinta-feira, 30 de abril de 2015

Antoloxía da literatura fantástica, en lingua galega - Antón Risco (Galaxia, 1991, Vigo, Espanha)


 •   Introdução e Selecção (Antoloxía da Literatura Fantástica en Lingua Galega) • ensaio de Antón Risco
 • O pozo da Sila; O Pozo do Inferno; Niño Desfeito • de Heraclio Pérez Placer
 • A Garda da Morte • de Francisco A. de Nóvoa
 • Do Caso Que lle Aconteceu ó Dr. Alveiros; A trabe de Ouro e a Trabe de Alquitrán • de Vicente Risco
 • Un Ollo de Vidro • de Castelao
 • O Purgatorio de Don Ramiro; A Santa Compaña • de Ramón Otero Pedrayo
 • Bartomeu e os Biosbardos • de Eduardo Blanco Amor
 • O Espello; A Caixa de Habanos • de Ánxel Fole
 • A Serea Grega; O Galo de Portugal • de Alvaro Cunqueiro
 • O Peregrino das Flores Brancas •de Eliseo Alonso
 • Os Esquíos; O Astrofísico • de Antón Risco
 • A Gata Sobre o Tellado de Uralita • de Camilo Gonsar
 • O Cadro Asasinado; Ela, Boomerang • de Xosé Luis Méndez Ferrín
 • O Cándido; Como Nun Soño • de Arturo Lezcano
 • Parrulos Tiñan que Ser • de Ursula Heinze
 • Luís de Morgade, Curador de Don Carlos II o Enfeitizado; O Xudeu Xacobe • de Carlos Casares

sexta-feira, 10 de abril de 2015

Canopus 98, Carlos Moutinho (Colecção A.C., nº 1, 1969)Contos

(Fénix; Recomeço; O Eremita; A Substituição; Ilogismos; O Fim da Odisseia; Primitivos; Penso, logo existo; Entes queridos; A Mensagem; Saudade; A Verdade dos Factos; O Tamanho Justo; O Fantoche)